match
 
 
makers in Cultuur is
voorlopig ten einde

Van 2018 t/m 2021 bundelden matchmakers in 16 grootstedelijke regio’s, het Fonds Podiumkunsten, VSBfonds en Fonds voor Cultuurparticipatie hun krachten. Samen werkten we aan de verbinding met cultuurmakers die financiering zoeken voor hun project. Het programma Matchmakers in Cultuur loopt voorlopig met ingang van 2022 ten einde.

De matchmakers hielpen cultuurmakers die financiering zochten voor hun creatieve project, maar niet wisten waar te beginnen. We wezen cultuurmakers de weg naar de drie landelijke cultuurfondsen. Ook maakten we verbinding met andere netwerken in de regio’s.

Blik op de toekomst

Het programma loopt voorlopig per 1 januari 2022 af. De matchmakers en de fondsen kijken na vier jaar positief terug op het programma. Er wordt nu geëvalueerd. Wat daar uitkomt wordt meegenomen in gesprekken over een mogelijk vervolg.

Een inkijkje in vier jaar Matchmakers in Cultuur?
Kijk op @matchmakerscultuur op Instagram.

Vragen over subsidie voor jouw project?
Neem dan contact op met de fondsen, zij helpen je graag op weg.

Soraya Ruijg
s.ruijg@fondspodiumkunsten.nl
070-7072711

Annemarije Chamuleau
a.chamuleau@cultuurparticipatie.nl
06-15548410

Hedwig Heeremans
HHeeremans@vsbfonds.nl
030-2303370